Loading...
13906-2 TR--c 6 � tr c �,cn�rnoVcnbba0 n cn '� Z Z ar` o��, �O n II= a Z az. a aoo l�c bn� �yyynooamm �naCobo���� ;�o � � Z � r11r>)ZOZ�bmy Zo n � IIZ 3 � � � �rVOObZalblb Z o y �� O � y a � Z� a ZZ o y uo o � o � b om Cbc� ol'1azo11�n�11i1 �^t�y�CllZayr'1 ,,� � n y Z����� c a fl o• no �� Z �'��y�aZ �! y� y C II Z r tiO�o Z y h a n Z Z O� aye Z II O� r m n z ~ Zao`CZ\Z y m y n o a "� CCb�bbo�� �� a o a b33o°�cnolby '� b o � y II � �� •• � � c ab y O yyCaCo,b� "� II b y O ori .,�ZOa '� y Zo�oaa� O iii o o� o�`1OZbZx�C��C0116Q o b a Zbm o n b y0ym"��I`r Ilo ,, z'�nz° 'r.": ya ao rbob a'�brr1� bo 3 yy� n ba ,Zo�c nII — m ^rya 1�I c�"�zo�z a a � 111n1ay ° °° �- a � II ° Z 11b �l'�•`c�C o � �, o Z n�bOb '� � Z � Z no �° O o c�a �`C b���o�aba�n Zbyyy�c� �r�1p� I� _ '�kn Z 111111nZ�a Zy 110 bZnnOb�Zby►� ap b ra n rq ,ry O NbOy °O a o a 111tiZpaCO 3'� Z y y Z y O o a y OZ Oba \� Oar�1111ZC ��^� Z aZ` 110 o '� �tiab�3Zo y •• b� Q� o Zyc�O=aZ=�On�mc�='�^��� Ob y o ooy `_ '�� zp u� �' "' oOcnbZZn a9 �,'� b �n�o` ob IIZ •o a -,t Zb ab CZ n��oab�Zy �c ao�b�"�O°m �oartt y�l°1 `cn °z on O oy = i $ c y Q Il y 3 y,�o��,�►'�Sk Z o ? `� rn n �zbn�Z~� ° y Z W yn aay a any �y Zb �ooma� �o�Oo �i O by Z m (� ° y b� �yOnZ y Zy0 OZ�°r�p�r`ZnC Cr iL 833N �I rb t n �_ znab�b�y a � cnaoZcnob �,�, �. r ���nal�QZm b w moa b ^� b"1b°nzoza0 y m�,Z°oto °�, �' oy- 2Z -t and _ o ,��� "1Z��ZC l��� bma y OO 1�Z a .�'� O��b '1 b bZyO y� O�OO`C��O��_ R1 �•b�Z�b y 00.. , `IO 9� •'ba nb11�vow Cr O ZOOCn O yZr11�Z,�Zm �I OpZ�O O� 0 _ a n yO a r O b aZy 111 ��1• rZ�1��Z b�0 �� ab C �aO�R1Q O nnjRl��t Z�QyO�lyr11�10 �1`C a0y t` ZyQO�c�'�� y� O aZ�Z�Z�a�� y~nb�nb��� Zn�1�p�OZ^�pwOzb G,.I zbaZ bl'1Z Z m a '� o cls a o r� bp��a�y��'11�0 �%'� � �c�i��n10=0,10 �Zyn�IR�j�'��y O no°°°C5�,C6�y� O�i�„t�O�On��„c,�IS • XN = a •VJ Q 1�Z��by 0� -.Q 00 O bn1 a � = b Cyd Q� OOZ�1 011obC Za11 ya0 9" :a. OCZ�cn1110 V111 Z�O�n1 y a�nZZ��ap��am0'NRlyyyy �bOnO'� ��OQjff� ti� a �b O b= ay ZO �t cf, Zy ��r11 t`a brllZOb �i Z r` C. by �Ocn3 V3 ny y Z b = Cmc, n Zac�' ` yy �I Za Q� b� 111On1 '11 �Ob� = a O 110�� ��00111 111 c�aC'V `r aZ 11� Z�ypZ�yy �` aOI�yZZ °� D010� \ �y�'�7'!b yZyy�Z�n-'�Zy'p��0 ZOb • �L \ Ell 'IN �1Qc,�00.� O �Za�a�= y�'�.'Y O O 7� = OZO���yCOr�yn'�OObrp2QZ��aZ0010 bey �yZ~� r C a Z O c� y n1 y O ^1 `�C'� ���n cant=aZ�ti �b yZalij�'k ^� C ebb Zmb Cab mpy znn� leo Zr c�c��or�y �C o ozZ • cnC z ^iy b�� �' bow pyo l�oQbb ya z,�azbz�,aa nZyoc�jb�° Z r��a• Ori OZ �Z mm�© y y bZZmb b `C y =y�1! ryo n1Z O ��� Z �O 'Sy p �nC 11t r yc� Z r��� y �, h non�c-k brb cin ZO be n oo bti = o bZb Oda o ab�c tiz Oy O Zay ^� T .a o� Zo'�my`�'�c�Q� O�Za s0 Y� b y ac b111 yVi� �m ab m Z ObCNc� Cmn "1b� �., a t` � a � �'1t � rn1 V- r� n n1= � � b Q� O n1 � b��al�y� :-b PS Oti0 rich OO Y�110�Op O yO aapZalb�Z�c�=~Z�n10�`��,1� y C. =Z� n'� �'� 111 o t n1C"1b �my� y �O -I� a Z O o ntioZ0 �Z Co o aCb- - z ZZao�n�r�rbo"� ^� �m Z~ZZZ�a yy ZZ ���=p Z bb�antb Z�O� AZO r110 �'� Za Zr1i k In n y��O1������.1= ^snap ZI,Z� O�Z Z�� m"�•'�O�y �, Z a o ,,OaZ1�o mo'�n;oal�z nl ��� Z �y�b Oen° O c OyQ\� a0y N Caa�y c�DC �I�cOb O ZO�O�bn111� a � O bbO^�1n 11�`C '�! ��y1Ti0 0 bZ�b�r�1T1y O naZZ=aa,. =�y�• OO CyZ� b0'Zcli' F,00opCC�O �fOb �ZmZ.y=yam�Z���On��y Q p �ncZi?QOC Z� Ob '�y00 °n1Z O I`y� O `C ��yc ZO Z � DO Iri Cli ,AOOy� `O y _._. O ynOaOti�a�baapn� - fn n DQ �0 y b c�r�yc�by Ir0 1� Ontt1 o aocnr`oabo�� �� O O On111 O by N�a O� ua O cntiCO� �� a a ZOCOaZ a O a r � (j) 110 �� �yrna0 y IISZ�c�111`al��z '' o ;c 1�1`a a ocOn 1�Z nn b b11Z �� c �, aCbti3aZ '� c �ti�oo Z n a l0 Z r n 111 II n y 111 N -C O 111 �1 V Z O'11 rt y t11 ', Z 'i �'�, a tri n N h �Y a Z p Z O y M O Z rt1 IIZ 111 y p oo'it O •� rt1 n1 a s '�1 ti y Rt Z Rt 1� n 1� ti a O O V O �1 Z a Z a O Ila ybO �OZti 3cnnb Vbr` Z �b^1ba Ilb O tip Zb '� ti �'~aa b �� ~ b0�nZ00�Z p . y o v► h c�bo�� Ilti z�� o oZ� zcnmx(Crm �� o Z�r, o a "� n a , ��� �� � _ ,, yZZ p p V y o p=p�a0 IIC ^� Z aO�anlbZZym i� 111p= I��j�l l�� ny 1`OZZn00 ,; Z 'tnZO �� n10naCti "1 ���ON Cb a o Z b p� �o �y �� o ao� �n0� �� O �nZOtibtiZy 0 p y Z i0 c �In f11=� �,a II t�11 OZOain Op �� 11 11 b ' Q,r Zc� nn ab�On �� tnotiOti �� C �,ticnba�Z n1 M `� a `hlM� y OO�rOy II'� c� '.,111'rrapl�.an 0 Zz�m°� un1 Cr1aaR1 , OOZticncn �� r rn10'11 b In .I b. o yOp�C 110 Curb oocnbZ O 11 �� cn CVb a p pb II 3r�tZcn CV 00 n1 Yl n, p C M o io rn c�b IIS ZZb O cn', ZZ C ZZb a0o Cc\ bZ�rb h n a alba �, n �Z.. n� u� yl�o Z�ZyZ aao� a b til�Q d �mD`r�1 n� ZZ� o cn Or y0 lbZ!�y II R1 bZ3Vb0V�c b� Ir0 a p Ocna oaOb �� 1� V a nZ ,b b ub cnnlb lib ' azi:Z �� O lb Ol�ti� �� a 1. �c>Z O �1� n1 bpQ lby yCnCn 0'�0�`C �� Oy p `C`< Ily Oaf .� II •� 1n1� rz, Z r Z o o v v �� Ilo 00 �� aocn �� a Oo a oM� pp oti�� ��1nrt1 II? 11a cn311'�111��rZO�r v'� 11a C bn�ybZ I� r�0 lin O� ���Z C�00 3 OZ X00 a ? h ti m Z�,Oon b atio cnaol�Z `I�+ryba ila Za ^ziZ n a �,Ontilb�a �� �1�olbcn3�cn�r � p.0az a a b o�om� oo �liribZ3 Oy �� �O Li (i) uy c~ncn3�V I, n� _ '� ��OtiZ r a oZ cob n m1��loopti cn �� b Ob1�111cncn�a ��cn ZO o'�a�lcy ��� =ri�baa zZaao �;a �a1�o31�i�0� �z9)n ab �Zh th motor o poop m� ����ati` by '� n o� 0 yynm�� ocnllbn �nZ==ZXz '� �� Z1�` cnti ap1�Go� X1-0 O �Zb�O '�tcn `� 'rlbZcncnVZb '� r,1 0 mn� m ticnOlbn a3pOZ�� '� 13 �� Oy�` �O�rtiO �( b bC yybZ�r111 0 �� b bC a n�by 3b O o b�tibZ� Z _ �n L,jo. b h a 11tOaOn b aZZti� a tiZ '� y Zb to b Z° �clb Zb �� ��b o, ti� O�Z n O a� a pato bQ ar11 nli �C�CnypZO '� 11 a111 �:p�1o111a 111ZCoo oa 1�1�C� �, y 111�C111 y,l, = Rl OZ �y Oam�'Z�� bb n 3 1t,C-15 1� ZCo�a0 yS��2 b titin _�� a0� CO 0�mnb O` r11 r11, fir. n O� 41 111 l�ZNc �� O� 1�OZZ 11111 Z p io a� N g �0111oa �� ba O nwZ '� a ti� bZ �Z O n� b nom Zn�a l 111 nOOy O 0 Zy aa� vv o b Z Zcn �3ac31�oao a ZO hey Zo Ob antis '� o _rzI. yy� Zo�ca�r d -N �O rs b b�Zo� oo r�o yano�ay pp �� mZ=fib Cb aooZti b�=r al�� bob all �yZbca :c0 ti an1� b OCn bysz: b yn1t� ZOO O cn0 Ont bti 1��rOZ �Z"p1 alb BOO b.� `typrt,Y Z�ipoQ cn Z�Z 1�Z1101� cn ��,Ina�oC ti Oa n n��ti�Z� o rZ OZ3a�y �pcn O M3mn��1� �`< r,ln~a� V3o �,• oZ111'�• C) b Zoe, Q a O O� ya, Z11C 11t �� b p. titi y 11111 Oy ay5 ti p111oo�1� p Co b� o �' 3� O�ObI� 111 1111�cZcn a 3 b 31�`;�nb� 3 ��;�Zb y a 3 Z �r �cn b0'� Z a Ri oCo Z OZO C �a��1tiC` CO ti ���b b° n tianyn Z �Z�bCn1 1bC, 0o a o O� m (Z) I. n re,�'4N I�'sCNb � z Z b11 IN aZoyb �zno o b� ��-,acbnZ °Ow cno Nana a � tiyb111ac'.,nrt y c� Z� b � � CtiObybay � c Q 5 `p �y.wn Or11a 111nOb �^��OtiZbo C 3yZ�� b Zo as~ZtiZ .Z bib :-:o -1 Z rn �= r= �`• Q y a 1, yOV�'� tbap���ti ►`^•nab 3 tiatilb�n C bZ 3Z�OZ ��°'� l�cnNOOZtiO~, �c Oti oatilb 1b 11 �y n1 -:1 �� -,� _ .� Z o Z z Z co a cn y a n lb �C w a m �3�c°o� _0Q- ro `� - on, �o �� cn1�ZZ'�•O = o zz -n ��► l�a�,�Z �cyr�-rz �b �ooy=� ao y�n3�1� °� y�o��3 o=Z.��Z��a ~ G b 300o Zb Z �Z y� Ocn 0 u �Z ° o C ti C tiZoal`a 3 ti's b O �_ =arn y ��oy y m o cnnla noZ v� �n tiZ lbZ Z b a a r p tT y a �� o a b�r�oO ZbZbl�o mp o C �b11�'<� aborll 011 �� O W ti O��bti '� - C � � �,yZQa Zb nam pZ .O V �r�tipy RE Co o Z� n �o a� �Z Ooyo�ocy h 3 Z my a ���o ° OZ1�S,1�Z Q —' �''y 3 0 bey b fir` ^biy�•Ao ar��bOyao� bey N� C ya11111 b o lb O y �'� �Ca Oy31b ayyN� cnbyr�z�Z z yp��.. o m �� ann aab a 'b ZyvOZ 0 b111 0a c ab y \:ys D m ay p o►� b aZ �y� r�oya a�rocn R'I���rZc�, o ��� '>' Gs,�L,• --.1� rn y Z� Oyb� �n1Obb 0112 ti ZX Oa p b 0` o N r ;v 10\03 v '� "� Z C Z� 3 O , Cela` 3-�1n1ti1� h� Z '� ' `��Y � t Zb a �p Z 111 Z 1�N rr• Y ,r �; Y w� Z� Zn �, �� �ooa w d0 G� l(1► O In Sm a M Q a Z yo o ti _ �' N '�' w ,p�0'' ?,?o t 6 1 �y T /50' WIDE EASEMENT /N FA VOR OF SOUTHERN I SCALE/" - 400'. 0 400 800 /200 o R, 12912 \,IjBj 1915 23-30* I I N89"4,7'05'#.' AGREEMENT L/NE PER /NST. NO. 86-403750 O.R. � Ze'er"� C) I zo Q Rey I �-as moo �0��� I � INrz I �A�1= 2, 5 1 _ OT12 Tri 12 12 19,5/23-30 IN rw COUNTY OF SAN BERNARDNNO, STATE OF CAL,FFORAvA TRACr #-OAR 2 BE/NG A SUBDIVISION OF A FOR TION OF SEC TIONS /9, 20 AND 29, TOWNSHIP 2 SOUTH, RANGE 8 WEST S.B.M. AND SEC TION 24 TOWNSHIP 2 SOUTH, RANGE 9 WEST S.B.M., AS THE SYSTEM OF GOVERNMENT SURVEYS MAY BE EXTENDED ACROSS THE RANCHO SANTA ANA DEL CH/NO, BE/NG PART OF GOVERNMENT LOT 37 OF THE RANCHO SANTA ANA DEL CH/NO, ACCORD/NG TO THE OFFICIAL PLAT THEREOF FILED /N BOOK 7, PAGE 4 OF MAPS, RECORDS OF SA /D COUNTY. X W. C. ENGINEERS, INC. MARCH, /990 <665754'> f/ 6657.25)1 < 6657.50> REMAINDER PARCEL PER - INIT. r, X36 - %03.1,50 0,1R, _Dr r r j\./JE3F: rR 31j 1Jcf-36 R ;�(_53 ./83 '! 831 /862.63':(/862. N.89'42'46"W. < 27906' R I 4 2./11 RIMEVIEW DR/YE SHEET 2 OF S SHEETS FOUND /" I.P. TAGGED / R.C.E. /3/9/, FLUSH W/ TH SURFACE /N L /EU OF/" /.P. TAGGED R.C.E. 27376 PER M.B. /95/23-30 R.S. 787-90 N.89y7' 8"E. �1745./5'� - '� ( �' r \ 1 ,TRA T NO. Z a T 908-2 N EAS'QA T; NI7, 1 �JJ6 1�v � � J J of 1�R 0.4' BEL OW FOUNO SURFACEDPER E. //932 O I I\�J� �� 3)1 J z rilJ JJJ M.B. /4/ / 37-39, R.S. 7//87:90 cc-- 453/5.36'> #53/5./6.# <53/5.28' > 1 J 12 C) < 2012.42>> (/440.00 PER MB /4//37-39) FOUND / //2'GP., TAGGED L.S. <</440.3/'� �J �o�• I 4409 0.3 ABOVE SURFACE�, IPER R.S. 421778 R. S. 7//87-90 r r . J 2 1 c.8 SURVEYORS NOTES BASIS OF BEA RINGS FOR MIS MAP WAS TAKEN FROM THE NEST LANE OF SECT/ON 20, T 2 SI R 8 W , PD? M. /2972, ALB 195123-30 AAV BE W N 00.0274 ff... 2. - * Al%VATES A"Ud9VT, FOUAO AS NOTED. 3. -6-- A VI A TES /' LP., TASSM L..£ 4.V/, FOl.W 1/4' BELOW F/N/SHED PAVEMENT SYWACE, PER R. S. 7 87-90 UNLESS 0MERW/SE NOTED. 4. --0- A{gK,ATES /'/.P 18'L ONG TAGGED R. CE. 26928, SET //4'BELOW FIN/SHED PAVEMENT SURFACE, UNLESS OTHERWISE NOTED. 5.. OA VIC'A TES AAA 049VT TED OUT AS SMA# ASV S CE OF IES: S 49XtF OF TES #ZL BEAM /V 77C acFAX OY" 71C COUVTY SMVEM 6> A ac47ES RECD w S ArAsuL ED ,oATA, PER R..£ 71187 -go 141 37-113 cS A\a� 63 a /9� ht �co Qky�N� s�<AY17SLJ �� re FOUND 1-112 /.P. TAGGED R. C.E. //9132 a W 0.4 ABOVE SURFACE E-0.34' AY LIEU ( b 0F2" XP R. C.E. //932 PER M.B. /4 / 33-.68 R.S. 71167-90 (� ^;� 'Z L 7. ,61q�C,ATES REGiARO DATA AS NOTED. COAWONrE DEVELOPME/VT PLAN NOTE: ;-, � � ° � Q ( ) p �7 A COMPOSYTE DEVFL OPMENT PLAN ( C.D.P. ) AFFECTING THIS MAP 9 < AY�I'.ATES RECGYA7 DATA, PlJQ R.£ 2884 _ /S ON FILE W/TH SAN BERNARD/NO COUNTY OFFICE OF BU/LD/NG t p _R C J jwvv 7ES RECOYTD OATA, PER Nsr.. 86-18w41 O.R. AND SAFETY. m /Q ((- -i A1(GW.A TES RL caw DA TA, PLR M.4 /.95%23-90.cd co ' //. CS.F.B A{frl�(.ATES COUVY SIRVEYARS FEW BOOK. /2. ,SACQE: Ala A7ES SAN BERIM1G4RLiN/0 CO�IAVTY DIRA/IG4GE EASE NT. FOUND /" LP., TAGGED SB. Co. SURVEY k, 0.2' BELOW SURFACE PER C.SF.B. 0 /3. N. VA. /ND/CA TES NON VEHICULAR ACCESS_.. _ . 9 a 469 /45 ND CAL FhANS MAP 9/3546 /4. -Ar /ND/CA TES /" /.P.. TAGGED._R. C. E. /3/9/ FOUND FL USH W/TH SURFACE /N 8 RS 7/187-90 bQa• 1� L/EU OF / /.P. TAGGED R.C.E. 27376 PER M.8. /95 / 23-30 AND R. S. 7/ / 87-90 J 0 2 J 190/a SET 2 "x2'REDWOAD STAKE /5"LON6PAINTED WH/TE, TAGGED .R. C.E. 26928 �• AT ALL REAR LOT COIR/Iew UNLESS OTHER#Me DOTED. �0 t y /6. SET RAAIGSET Am L' AV TOY' OF CURB TAGGED R. C.E. 26928' ON PROLOY SA r1aV OF LOT LAMES Alf LIEU OF FRONT comvERS UNLESS OrAIS M7CSE lVO7ED. r ' /7. THIS TRACT HAS / LOT ON 6.// ACRES, GROSS. V yy GPS - o� -R. 1278-4-1 j\,/].. SR... J c36 21-23 4 W V \�\po �OW[y�T�7A� \'\ Z oQ� W�?`� ■ a4 e--�,f 43 T /50' WIDE EASEMENT /N FA VOR OF SOUTHERN CALIFORNIA ED/SON COMPANY PER DEED RE- CORDED /N BOOK /502 / 285 O.R. ncs N I`y� y � h P . 90 V, /� J NI7, 1 �JJ6 1�v � � J J of 1�R 0.4' BEL OW FOUNO SURFACEDPER E. //932 O I I\�J� �� 3)1 J z rilJ JJJ M.B. /4/ / 37-39, R.S. 7//87:90 cc-- 453/5.36'> #53/5./6.# <53/5.28' > 1 J 12 C) < 2012.42>> (/440.00 PER MB /4//37-39) FOUND / //2'GP., TAGGED L.S. <</440.3/'� �J �o�• I 4409 0.3 ABOVE SURFACE�, IPER R.S. 421778 R. S. 7//87-90 r r . J 2 1 c.8 SURVEYORS NOTES BASIS OF BEA RINGS FOR MIS MAP WAS TAKEN FROM THE NEST LANE OF SECT/ON 20, T 2 SI R 8 W , PD? M. /2972, ALB 195123-30 AAV BE W N 00.0274 ff... 2. - * Al%VATES A"Ud9VT, FOUAO AS NOTED. 3. -6-- A VI A TES /' LP., TASSM L..£ 4.V/, FOl.W 1/4' BELOW F/N/SHED PAVEMENT SYWACE, PER R. S. 7 87-90 UNLESS 0MERW/SE NOTED. 4. --0- A{gK,ATES /'/.P 18'L ONG TAGGED R. CE. 26928, SET //4'BELOW FIN/SHED PAVEMENT SURFACE, UNLESS OTHERWISE NOTED. 5.. OA VIC'A TES AAA 049VT TED OUT AS SMA# ASV S CE OF IES: S 49XtF OF TES #ZL BEAM /V 77C acFAX OY" 71C COUVTY SMVEM 6> A ac47ES RECD w S ArAsuL ED ,oATA, PER R..£ 71187 -go 141 37-113 cS A\a� 63 a /9� ht �co Qky�N� s�<AY17SLJ �� re FOUND 1-112 /.P. TAGGED R. C.E. //9132 a W 0.4 ABOVE SURFACE E-0.34' AY LIEU ( b 0F2" XP R. C.E. //932 PER M.B. /4 / 33-.68 R.S. 71167-90 (� ^;� 'Z L 7. ,61q�C,ATES REGiARO DATA AS NOTED. COAWONrE DEVELOPME/VT PLAN NOTE: ;-, � � ° � Q ( ) p �7 A COMPOSYTE DEVFL OPMENT PLAN ( C.D.P. ) AFFECTING THIS MAP 9 < AY�I'.ATES RECGYA7 DATA, PlJQ R.£ 2884 _ /S ON FILE W/TH SAN BERNARD/NO COUNTY OFFICE OF BU/LD/NG t p _R C J jwvv 7ES RECOYTD OATA, PER Nsr.. 86-18w41 O.R. AND SAFETY. m /Q ((- -i A1(GW.A TES RL caw DA TA, PLR M.4 /.95%23-90.cd co ' //. CS.F.B A{frl�(.ATES COUVY SIRVEYARS FEW BOOK. /2. ,SACQE: Ala A7ES SAN BERIM1G4RLiN/0 CO�IAVTY DIRA/IG4GE EASE NT. FOUND /" LP., TAGGED SB. Co. SURVEY k, 0.2' BELOW SURFACE PER C.SF.B. 0 /3. N. VA. /ND/CA TES NON VEHICULAR ACCESS_.. _ . 9 a 469 /45 ND CAL FhANS MAP 9/3546 /4. -Ar /ND/CA TES /" /.P.. TAGGED._R. C. E. /3/9/ FOUND FL USH W/TH SURFACE /N 8 RS 7/187-90 bQa• 1� L/EU OF / /.P. TAGGED R.C.E. 27376 PER M.8. /95 / 23-30 AND R. S. 7/ / 87-90 J 0 2 J 190/a SET 2 "x2'REDWOAD STAKE /5"LON6PAINTED WH/TE, TAGGED .R. C.E. 26928 �• AT ALL REAR LOT COIR/Iew UNLESS OTHER#Me DOTED. �0 t y /6. SET RAAIGSET Am L' AV TOY' OF CURB TAGGED R. C.E. 26928' ON PROLOY SA r1aV OF LOT LAMES Alf LIEU OF FRONT comvERS UNLESS OrAIS M7CSE lVO7ED. r ' /7. THIS TRACT HAS / LOT ON 6.// ACRES, GROSS. V yy GPS - o� -R. 1278-4-1 j\,/].. SR... J c36 21-23 4 W V \�\po �OW[y�T�7A� \'\ Z oQ� W�?`� ■ a4 e--�,f 43 SCALE /' = 60' /N THE COUNTY OF SAN BERNARD/N0, STA TE OF CAL/FORN/,4 0 20 30 60 90 180TRA 6! r NOA, 2 �P BE/NG A SUBDIVISION OF A PORT/ON OF SECT/ONS /9, 20 AND 29, TOWNSHIP 2 SOUTH, f RID GEVIE W RANGE B WEST S.B.M. AND SECT/ON 24 TOwNSH/P 2 SOUTH, RANGE 9 WEST S.B.M., AS THE SYSTEM DRIVE GOVERNMENT SURVEYS MAY BE EXTENDED ACROSS THE RANCHO SANTA ANA DEL CH/NO, DEL CH/NO ACCORD/NG TO f 50' EASEMENT /N FA VOR OF L_ SO. CAL. ED/SON CO. FOR POWER LINES PER /NST. NO. 345/185 O.R. - 2G��6 mr," - �/ �� 3/2.74 0 G\3 g 55,07 W 1- _ SEE DE TAIL "A " ai'v% \\ 1 BELOW 01 \\ GS 7 /5� SB WEST LINE \^y� �'D•e SEC. 20 4 \`' /4, 00, l T.2S., R. BW \�, o SB. f . 7.5' � I EUCAL YPTUS AVENUE ER iNST. A BE/NG PART OF GOVERNMENT LOT 37 OF THE RANCHO SANTA ANA , THE OFFICIAL PLAT THEREOF FILED /N BOOK 7 PAGE 4 OF MAPS, RECORDS OF SA /D COUNTY. 6 -AS E K. W. C. ENGINEERS, INC. MARCH, /990 �r y6° 2, ww 1 J T 1 JT \J\J I's -of -� r �- .r. -J r-) f 50 EASEMENT IN FAVOR J, T J 2 J 1 _� OF SO. CALIF. ED/SON FOR r ,. ,.� ,.� (. r r �., ..� ..� �. ✓/ �1 " POWER LINES PER /NST. NO J��J �, J JJ -� J J\/1 J� ],)5 1 �� �'� � 00°02,34 W 349/22 O.R.�� •99, S 79°55�p7"W �' ` _ N.89°57:38"E. /745.15' /063.93' 405.78' SHEET ' J. OF 3 SHEETS COURSE DATA DEL TA LINE BEARING DIS TANCE NUMBER 2'//%4' 1967. 00' T/ N.65°07%9"E. 6614' T2 S.89.43'05"E. 64.17' T3 N.0000294"W. 21.48' T4 N.00'02'341Y. 39.59' T5 N, 3305372'W. 14.00' T7 N.33'53%2"W 4.4.9' _ T8 N..06.59%8"E. 3/. 41' T9 N.47°5/'48"E. 78./9' T/O N.47°5/'48"E. /02.59' T// N. 47°51'48"E. 66.00' R2 N. 35°21 %8"E. 63.97' 2 8 143.37' /822,3• _ _ � 658.r -I �,_ NORTH LINE a- 125 74 �� GRANT N I EASEMENT PER Zw� /NST. NO.SEE DEML 90-0!0927/ 0. R, `rw_ o 'Bff BELOW �o N � � POR 1 J r JR rr�, J�v 1�• N � ��i_I.B, J J-1-5 ./ far :3J 3 33 � 0 6 o Z � N• 89'43'05"W. <<6657.54 ��, (( 6657.25 ll� <6657.50> T2 AGREEMENT LINE PER /NST. # 86-403750---. O.R. °� Z4- 9°! 1RJ N.S� .46'2 RJ N 59 G1 G3 ^, R.S 71 / 87-90 16•°931ST"/y ���� � h ti f 16.5' EASEMENT SO. CALIF. ��� _ '400'6 GAS FOR A GAS P/PEL/NE ti PER /NST. NO. 2797/282 0. R, ? ' LOT 1 5.88 A CRSS, NET PJrR, r i En /J ./ (1 J 90 5 - 13 906-11 �'B• /. PER ,�R• N FA OR oilENT r0• F 3g 1136.1 EASEp SO PER 0•R' 129 0' W1GA�IFE �1N50tj �Er7 6500�,19rE• SOF So- FPO 285 IE,o AT1ON N. P5OZ 1IE1, 0� / B/ � 1293.29 CURVE DATA CIS � `� / CURVE DELTA RAD/US LENGTH TANGENT NUMBER C/ 2704/" /967.00' 74.77' 37.39' C2 /°4078" 2000.00' 58.35, 29./8' C3 /0537/" 2033.00' 66.93' 33.47' Vol 61 °?6' . E �' �'' n �� C4 3039'4/" 2000.00' /27.80' 63.92' N, 0'22 C5 3.3023" 2033.00' /24.4/' 62.23' (R ' 1030 C6 42'25'07" 950.00' 703.33' 386.66' c,�� / C7 41'2547" 950.00' 686.93' 359.26' X14 �� ih�' C8 005920" 950.00' /6.40' 8.20' / 45 C9 895'00" 950.00' /36.79' 68.5/' DETA/L nBi' C/O 8'/5'00" 9/7.00' /32.04' 66.13' T7 \ti C// 8'/5'00" 892.00' /28.44' 64.33' C/2 3°06'39" 892.00' 48.43' 24.22' N• T• S. CI3 302/20" 892.00 52.24' 26./3' 2 E E T5 cA h g g• C/4 1047101" 892.00 27.7T /3.89 ��09� o ��i' 0 ��L C/5 2'06'57" 2033.00' 75.08' 37.54' 60 C/6 2 006'50' 2033.00' 75.00' 37.5/' 5 y 7 2 009'04' 2000.00' 75.09' 37.55' 6��' S OF /5.00' W/DE a7C/8 2°08'55" 2000.00' 75.00' 37.50' o�' 1R1 N' S.B.GD.E.'S N l3 / - I 13 906-I t / 1�'B• / . R• � - NVE ' PER T 1202.2gPT. - ✓ lYP.�V$ �UC �' P/ �• 56'06 `A ap T� / °06,48°E' / v_ E Is IN6 , N2� 12' 3010 °064 RAW N• g6 Zr I DETA/L �A I O N. T.S. °o z CURVE NUMBER DEL TA RAD/US LENGTH TANGENT C/9 2'//%4' 1967. 00' 75.09' 37.55' C20 2.1/'05' /967.00' 75.00' 37.51' C21 9 °372/' 2033.00 341.43' /7/J2' C22 9 °37'58" 2000.00' 336.25' /68.52' C23 .6133100" 1967.00' 224.67' 1/2.56' 2q2I e�,l 0