Loading...
13500 TRa 1 y bdann9HZH tzi Z tZri Z tH=i tri CHji Z d Cn H ?Oy d I> tai 0 tr! En t=io- • dH►=iH 0 H 0 trJ tj off aH� .. Z H Z 1*1J O H fnH0 C xHxcznacznZ tw O 91-30Ha tr1 n En ci r 01-3CH O H � tri obd�dd � tzj0 � A • O t=i td cn :v. OOOH�H C tzl x Cri y '3' Cr1 r ° rMo OWN ---o H0wPO d04 ` CEJ O tri 0 `F y�d]00 4H H _� tai H� En� z ►�i �- A ZOORH � 0 � to t2l 1 Z tXfi 1 z x H En o0a H� o z� 0 6 O p b ,4 ty•• yzOH� 'd O yid t�+i 1-3 yy� tx=i t'1 H f. n HFda yH►-j 79 Z: m n n,�0 zrr�c. Oz z s H � a � ko ,. It1i�14 'z 0 114 n Z �o �d0- H H 0 W �Cd�l-'xx� raZ ADO oro Vy� H '' M n z m v r <_=�w��a 3: rrl d�,9z-zoz r tri z C tQ rn m a��. ccn y„ Cn -0 C� Cnom O rr1 • oo 0 d ca 1-3 O 1-1 trJ H na EF com H v� C/-) x�z1�+�bd a ro 0 H t, -I O a trJH to m rn z.. 1 z0ac�� r txj rri p7 tri trio FAH U VJ zoP y. 1-3 aM t%Jcnt1itiH�cnwm �xd y H xr0O a 1 y bdann9HZH tzi Z tZri Z tH=i tri CHji Z d Cn H ?Oy d I> tai 0 tr! En t=io- • dH►=iH 0 H 0 trJ tj off aH� .. Z H Z 1*1J O H fnH0 C xHxcznacznZ tw O 91-30Ha tr1 n En ci r 01-3CH O H � tri obd�dd � tzj0 � A • O t=i td cn :v. OOOH�H C tzl x Cri y '3' Cr1 r ° rMo OWN ---o H0wPO d04 ` CEJ O tri 0 `F y�d]00 4H H _� tai H� En� z ►�i �- A ZOORH � 0 � to t2l 1 Z tXfi 1 z x H En o0a H� o z� 0 6 O p b ,4 ty•• yzOH� 'd O yid t�+i 1-3 yy� tx=i t'1 H f. 0 O ro H H� ro tali C N En r°z zEn zIm G1 En (n tzi zH CZ m ro H E n HFda yH►-j 79 Z: m n n,�0 zrr�c. Oz z s H � a � ko ,. It1i�14 'z 0 114 n Z �o �d0- H H 0 W �Cd�l-'xx� raZ ADO oro Vy� H '' M n z m v r <_=�w��a 3: rrl d�,9z-zoz r tri z C tQ D = � r - 20 1 Av ccn z r -< Zz H Q po b Z Cnom O rr1 • oo 0 d ca 1-3 0 O ro H H� ro tali C N En r°z zEn zIm G1 En (n tzi zH CZ m ro H E n HFda yH►-j 79 Z: m n n,�0 zrr�c. Oz z s �Mrrl CCnPO�0HAL4 p11� D zHt-'LH-'tMrJ• rndz c M00�PO� o Z �o �d0- H H 0 W �Cd�l-'xx� N�sa17 r v oH�rnEncn7mdH C A s C O D -Ti r` H v 0 m0 '0ri� <_=�w��a 3: rrl d�,9z-zoz r tri z C V MTP rri U-3 =�o�%L�itrJ rnO'DD�� Z: z mrri 0x Or p Pd can Z_Iduj Zz 0Hd H� PU�J Q po b Z Cnom O rr1 • oo 0 d ca 1-3 O 1-1 trJ H 0 O ro H H� ro tali C N En r°z zEn zIm G1 En (n tzi zH CZ m ro H E wtriEtriaHr D H u�nbaao a-�zbzz H H tri H H H tri z z "dnxao H tri Cr1HZEH Cn tri H z M H t=i Cn x tri Cn bd H tv >5O mUH trix•• } rri > m n ZbHH n z CHCnazz n H x H P7 47 m y H dM P'zz p Pd 1-4 t7 0Hd H� PU�J O L=i H d ca 1-3 O 1-1 trJ H na EF com H 00Hz�' a x�z1�+�bd r ro 0 H t, -I O a trJH to m rn z.. 1 z0ac�� r txj 0M p7 tri trio FAH U VJ zoP y. 1-3 aM t%Jcnt1itiH�cnwm �xd y H xr0O �zCxzz�r��c� txj ba0� 00:0a H►•3 cn cn�'M c! z'-dd�H >IVHG� U] cnxH�ba (� O td]Hytil0H c. H 0 � :rl :ci H W4 0 En r >4 txj d �C :�y�'HM zx0PCz�I mH H000 `g�H`�dz`��oc W ���raH�JI x OodzC�GI t ZN t'J0- �H H O 8 0 I'd H G] M r4 M tOi 0 1-1 `v :n1xl�drodtrjiC�cco aux Cent C O H y - 0 o C� 'T1 z H F-3 ' U r y �-3 LTJ LTJ g y1 Ay�M W o zz mzU r. z 1 1 7d F'44 ncnz D H u�nbaao a-�zbzz Y oay �tyri,a►d d t1i En0P>Hx O ..ttj d HddZnHt17NHy dtyr��cntri:dn-ZO d 'TJ yymPJv) z 7d a H f< o >5O 0PZJC)HOEO0z1-3 rri > m Ori�0 n z �Htr-diC� n •<00H m y H M H0L-4tt H p Pd 1-4 I� Or O �d ��nt+trJHl�-IHcndH ����Cdd 0 OzHm0 ,-r+ H C d FC c na EF com 7°Ht�1 H FQ tri �z ry Cdr1 -I O H m z.. 1 a 0114 txj 0M O FAH U VJ HCnC y. 1-3 1-3Mr3 t%Jcnt1itiH�cnwm �xd y v0M �zCxzz�r��c� cn 00:0a H►•3 cn cn�'M c! z'-dd�H >IVHG� U] O O � c. H PC PO � :rl :ci H W4 0 En bd txj d �C :�y�'HM tray mH alSmO0 `g�H`�dz`��oc W Cn� x d- t ZN t'J0- �H H O 8 0 I-1 iC-1 zcn r4 M tOi 0 1-1 `v :n1xl�drodtrjiC�cco O t7 C O H y - 0 o C� 'T1 z H F-3 ' U r y �-3 LTJ LTJ g y1 Ay�M W o tr r. z �CEr 0 m r0 3z I <F-3yC H ai FC ;d Cid w 3::-, i-3 t;7 C i M, cn t=i —CD M Cn r r Cn :rtM C= id ,d - n d ', w:rilbd :4 :01 x 0 0 w H D H dHH•3HHmZZ�MM Y Z OZ HOZxPd '-dam zr�-3yc0C� 0 d t1i HM xHHdHzt� O ..ttj d HddZnHt17NHy dtyr��cntri:dn-ZO d HH HxtiiFdH�xw d�>Km lar x t-IZOO� >5O 0PZJC)HOEO0z1-3 rri > m J n z 0HWbZH�Ci n •<00H m y H M H0L-4tt H zt -5M �rzi�►cFcx0zzttZ < Zz0 d0 H zz �d ��nt+trJHl�-IHcndH A 0 OzHm0 ,-r+ H C d FC H> H MC31-3���y0H` M 7°Ht�1 ZOw0t2i .3 tdrJ��' K �N ZEd Z7O oHLTJLTJ cnCOHy0H0LTJ ��yy HL77Z LTJ FdZZHZHZ LTJDLTJ Cj r7dCl)HyHxH x7Cx r^tnx��'HZ �,H�rJcn Hdxd tri � ��t�i . 0114 ddroyy�roozyH 0M O FAH U VJ HCnC y. 1-3 1-3Mr3 t%Jcnt1itiH�cnwm �xd y v0M �zCxzz�r��c� 00o ftJ�'rr, 00:0a H►•3 cn cn�'M c! z'-dd�H >IVHG� Cnd UHHH�rJti NOO S> 0 0 0 Z cncnP%J-N0 c. H � � :rl :ci H W4 0 En bd LLIJ C :' C + d �C :�y�'HM tray mH alSmO0 `g�H`�dz`��oc W Cn� It ��jj;d t ZN t'J0- �H H O 8 0 I-1 iC-1 zcn r4 M tOi 0 1-1 `v :n1xl�drodtrjiC�cco x C O H y - 0 o C� 'T1 z H F-3 ' U r y �-3 LTJ LTJ LTJ H ;d Ay�M b:d�Jcnyz O;td d:v�cn x y Zxy7dL17 5d r. z �CEr �rozK w d O N W C ro M c H U) O 7d Cn 0 tri H H N H 0 H tzj x K nma -,=vr ..__J -Ti i^ Cl 779 -*1 Z C r] S a Z r� D ma � Z 7q CP _ � a a c a rCr-T Lai x CA A F- m r �j 9 =s -:-I m p D Z 0 J a N Z •> CP D m r'' Z m rr, 'A a v p C mz m r� 70 r - Q .. ? rn z M :a r d �'�'cn%OH .. En cn cn cn ro t� W 0o�'k zz0IdCn HHCtr1 C1 Cl) cn z x1 O t1i HHNz OO�HH Hr- toMN -42: xH1< tzi0zE H ytt1i1-3 HZ> �drobtt%j oz �'cyn- oz 0 HtOi t9iJ dxtxziZ K y tzi t-4 � ��n ��1a 4(n iH-1 tri ztzj H .ZN �Wv0H ��z dye t-1 til >n o>Orozi XWNMO C: 60 �(nbw>6 •oF4 0biC �>cn � w n z H d ro�Hy'� H n dHx Z �n a A Z 79 7a va 0 n m G� r C = M Z „ r*+ m m r70,., m s '° D a p 70 v iS m a = -4 �� oz 7a � o z LP M s sA �— � v� DZ <m � 7 � –1 a S rrt o r z y 70 ro r,4 03A O ma G> >a A v IT Z r' z z o m = a � o r- 3 -rv-1 z -V � -< 7Da m -IO .=v : A m -a .1 703::. - m C fir^ rn 79 SZ b v 03 Z A T1 c � m � o E r-� 79 P z `< C ry H H O V/ 0 t1i H H N H 0 H W LJ �7 dC;i", yCnCny�C)HLT1aI-vlHtdOITJCrJTJCn(p�JH yOy bdF�' =C: l) i CwM Z OZ HOZxPd '-dam zr�-3yc0C� 0 C7Ct'' �t=7r tri tri m z FC n t� tri d HddZnHt17NHy dtyr��cntri:dn-ZO d lar x rr HCnt-t=iy—zCxJ ntrJmr o nZZtm >5O r rri > m y r x F-3 C �. un Iv r3 M 0 1-0 mJ O z- ,d r -I H F-3 n z y p C Z id Cn t=i rY id d tJ y C ;d r LTi tri Cn Z x m y H ; Cn zt -5M C/)w'aHOCtri HHLTiCriO HZHCcn G�tr1 Zz0 d0 H G" tx Htr10Z'TiCdbdxOZyNCC-_xH ,d0 ,`d HCx 0 OzHm0 ,-r+ H C d FC 0 Cn H H LTJ tri Cn tt7 H' d y y LTJ ib H z H 7°Ht�1 ZMH>WH�F<edt-'dtriZCOZxHycn F-aZ H HH Hyu� OCA O� •• Pd Z7O oHLTJLTJ cnCOHy0H0LTJ ��yy HL77Z LTJ FdZZHZHZ LTJDLTJ Cj r7dCl)HyHxH :dO LTJ �,H�rJcn HLT1 d xdcnHH Zcn r >mt >0ZZ x t -'0h7 C roCHtd 0;d' -d0 yH ybdZHxIT, >ZHHZdMFA 0M O FAH U H;d 'z1ZZHHy >- yCHC7ZC7 x0 '-d>nmI-d HCnC 0 ,Hsc� c roo�Od xdZn rpddCn m y v0M y:dHCn�d HLTJ '�"LTJyrH nG�CCcn0 LTJ -Hx ted z'-dd�H L I -CCH OZ NCCr1n �rC S> 0 LHTJHn�F--i Lam- LTJCndZtmr :.'yd OH OH CH0ZH o �ZHZ 0GD0ZCn c. H Ji. Z O H zi Z Z H Fd H 7d H H 17 Z F-] u) v� 2 Z t7 d l' O HCO �mzci t HOrCn�] Ht� Cl H 0tri� �iCn y tray hi alSmO0 xZy• Mri F-3 MCMCZ � t7yu)- yon Cn� It tpcnHx1 cnt�7 Z ZOCn t--, 1-3 OyHO- r xJCLTJ H LTJ x C O H y - 0 o C� 'T1 z H F-3 ' U r y �-3 LTJ LTJ LTJ H ;d Ay�M b:d�Jcnyz O;td d:v�cn x y Zxy7dL17 5d r. z �CEr dH - rnr TJ LTJC17HHHO;dZZdCriCn y r0 H <F-3yC oC)cn cl)Mw LT]wcnCH,CC�mt7o - rCn FC ;d 0 3::-, i-3 t;7 ,j Z> y 0 UI H N - H H M 131 F-3 O tri M, —CD M Cn H H .S, z O o x bd C-- r C 7d '"d M H ;d H� r Cn d C= id ,d - LTJ d H 'Ti o LT1 y It F-� t=i H y H C17 :d H x 0 M Cn LTJ :-+ Cn LTi tI ?H 0• �x Z0 1 C m I'd xyOZHxw Z z Nz',o 'TJ 0MmidSdcc��Z�- tii btilHCHnHM =H LTJ F- H ,.M0C,- ,d O]CLTJ y7d HHLTJC �xcn O n 7O ""d HCl) b>mtz) >r")>'ZoyOd7drHC = O y H %" x>F-] �d;dH Zr' Z CI-d'Ztr IM OH H 'TJO H Hcnx LTJF-I'ri1'H MCHrHdyy'-CydMzO z z t=i XO M dtricbdcyCn O 5dr�r ,d CC) Cl) dH C) triHmmF-3 o zy o HMyCn o' -d ym H _ U]HjJ '-dWrlU7 dMO'TJF-'HZ OC'TJZ CMT -3 LTJ H0 O �LTJCncn �7d LTJCn d� C)d'TJyyy�C O =ZJ '-d t:j:d H z' O F-3 - Z H O C� :d F-3 LTJ x 0 r n i-3 H LTJ H -� tri aC7d F-]CZLTJ0MT OdxxF-3Z H H HcnxF-3 =LTJ Ft cn x _LrJHy OH C.OH;dOC xOrZa!MMx H 1?7cn m Sdrw>nC-- �u�yHt+7LT�TiHO tri C H FC H'TJ n cnHt-J c m>TJ C H x Hm<O Z H H C y 0 F -I U -d ,'TJ H Z y H 0 F-3 a! U 24 0 H 0 ;O o aH=may >m FC tricnynHLTJ �xr� L'75dd� ~c '-d z LS' d rn cn 2, ;d H d 0 LTJ H x O. tri Cn 0 tri .. Cn d CnHZ 0mT O0H"Xi z id OCidz y d H oy H yrOC]'TJTJ HZLTJ H47cnO'dHrH Cn ;d'd FC �'O 47 F-3 !24' O CAy ZF--3riZxC<jMd Vo HLTJ CLTJ Z x d'-dHH'�1�HHCndZtriYyM.ZLTJH'O C CFC O oy cn � tri x y;vZr "I Zr� dZ- o LTJH Fri z- H- H10U)HAMHFcC~ C> 0HrMri)- C) c o o x c. r �J 'Z 0 by t=i Z 1-0 H m r z � a Cn 'TJ '-4 M H o r-. 0 '-d Lei td H y x r •H z Fc y a0Z�0 ,i:a40"'JC CHcn triy-• mcnc Oy - y Hd z r^v z t� Zcn Z Z i C Z;d 0� �� H �H�Lr_ ry m cn H m d H d Lr 72 n a cn H a mEPOzy n A=ddzx n r� `r H y td Fd m z FC n t� tri H d m=ayzn Lnri n m z tri 0 t=i 0 Cn to H H 00 p =o > -!Z H tori d •• 11trl0Htr cn �scdnCt . _ I H Jva-v�rH HCUnH t1i14 zd� H V m�0 9 rmr^oHFadH r7 0 OzHm0 +4 tHrJ ri, -3bH -am o8x HHtt1i Hbd0lkH -1 � a O tri m rn !q H C CHc~i)nZLmz > D Z -3 tri by C� KZn- �m -00 - r O H ;d x LTJ Z tri V cn V Hxd zv � �ZHObUdF-3txrJLr-'l Nara�OZFt H wGGZ.�'I,'H z En 7- rn tCr N (-- -a CMS_ --1 7dyraF-3HHyz rnAdH-J c O rn" c O�� LTJ pu LTJ d NoyHi-d0 m H HtxrJ� tri LTJ n b C '-d cn x Nrn LSN ftj cnzz_xozCr� I��rnO,Hdo H o �vt'HO CCO CCOO ZZ PDO x z o v70Un= n tL-4 c tz-' � cn -,aM £`S' C�xHFCyHtI alSmO0 d H EnCCH -4 A mtd 0IxiZyH mF-3wFC �'�°z x nPdM o 0 M o 'T1 o Mz dH0MM TLr Lr K n O C z H K ED C C tai K O rn n tzi H H N H H W bd'idH> yxEn0Hoyz� tTltrizcn ZHL�ftix'�zrXJtXj 0 .z -jx ; r . M A, a` >Z rtrixnxxztxrJ Pd d 0ZtriO ' HHPd 0 Cn to H H 00 p m1 -3w d •• 11trl0Htr cn ,.:. .. . _ x ! yHHcnxw rPd FXj HCUnH t1i14 zd� F]dcnrotj t4 tlJtrlH0H Hoy 0 OzHm0 +4 xodzcn Ct1i HxLTJ HHtt1i Hbd0lkH bi w ti CHc~i)nZLmz > Cot) C� KZn- Cn LTJ - r O H ;d x LTJ Z tri t1iHy ro H a d O x �ZHObUdF-3txrJLr-'l H wGGZ.�'I,'H CMS_ 1:11-3 7dyraF-3HHyz Hx c O LTJ O�� LTJ pu LTJ d HH- m H HtxrJ� tri LTJ n b C '-d cn x xHx cnzz_xozCr� yz�t� H o �vt'HO CCO CCOO ZZ PDO x z o HmHCHz n tL-4 c tz-' � cn -,aM £`S' C�xHFCyHtI H n t7 d gtxli�Cn0 EnCCH O zto Cn mtd 0IxiZyH H �'�°z o�x nPdM Nz nu�z o Mz dH0MM z cnx r. z 0 H�rr t z x 1-3 �` xxzy�t-r00 0 IV WC td 6 1-30 O 1-3 :0 H ro yCxCOx- x�0UHd0Z H1-3 1iCtrJ� Cn fC d z 00NoHHH> tj n O C z H K ED C C tai K O rn n tzi H H N H H W bd'idH> yxEn0Hoyz� tTltrizcn ZHL�ftix'�zrXJtXj 0 t�C)z r� z >HtOrix >Z rtrixnxxztxrJ Pd d 0ZtriO 'idiCHMCcnC7 m HHPd oCnzCnz Hbd n c"zatm - M z z�tH-I0 y ,.:. .. . _ rPd FXj zHH n zd� F]dcnrotj t4 Hoy ztL-WCC z'-dztHrJ'�C Fa -3 +4 HxLTJ ,d CHtri ncnm txrimtxrJ CHc~i)nZLmz > Cot) triHHCy CnH'Jd Cn LTJ - r O H ;d x LTJ Z tri �ZHObUdF-3txrJLr-'l H gory CMS_ 7dCH 7dyraF-3HHyz Hx rocnox�dxzd LTJ O�� LTJ pu LTJ d H N m H 0 H M tri LTJ n b C '-d cn x xHx cnzz_xozCr� H M Pd H rn lam' y I'd d 0 z o 0 o cd n tL-4 c tz-' � cn -,aM £`S' C�xHFCyHtI H n t7 z bt z 0 H tri '-d mZH mtd 0IxiZyH Z�'M o�x nPdM En F-] o Mz dH0MM z cnx �Lr-ao �dHaL�� C �Cdx x�0UHd0Z yym 00NoHHH> zzFd CC --m mHxz dC� xFZ- F-30ZMI aH FC HO FCO r" n r b �IN tzj Efl F3� °z� d O �K C) w 1- H I w 0) 1r %D HCHcnC�,-cn CAH xH2,trJx�w H- t�cn y�aozro4 cnOOH��yC�t+4 cz z:P0 1-3 W to HZHztr1 C��t/cntsidOcnzcn tr1 HG',4 zHa taro n H cnHtrl xxoHz- H :P' tl F =J bdy}"IO�OH:DoG)7�d0 tr1aHH0 WOOcn %oxHcr���►bDe OroHC 6^H- H�mz►4xtrJ x �Www rAJ0 1-3��x�txrJ n HOxX trim t=J01-Izt�iOt=1HN dxJO z0H�'Gi tH-I0%wHzzM0� ro%r�HH0 pi W�00� d 0H trJcn zCn HD'pi C H :4 til It H 'zJ0edH O ta ON wHis ON HH �t0ro 0til H0 zc%ro t2i0H0b� y0='z°zda rix �° .z t1i z.` H04 HH ) � ca "DN En x ci ro H tidH HICO cl S t=i � 1140 1 In �sJ d W z G� H z trJ tij En Cn 0 W H H tv H w n :0 O W Z n D 3 m n m w CA CA Z to K O a) —� >> 7 Z m MCD D Ci OOKD C TI 7 D Z (n Z Dzm m 0 mo O -n0< �mm ?om p O -n 0 Z %U _ D fTl Z O m D0 r =o D O N 29 0 DZ�O �m0D� m � W r" o—-n Cn o= v� D ��0�Z DO CD — Z_ U m o a° Z zN I D — O :0 70Z v ZC ZO ON cn OM 0 0 •Z-� o Z O �m Z ro- 0--I p, O (n -n u n om N (n z 0 Uj 0 0 d / d .'� ... � 14 �. ,.:. .. . _ +4 b �IN tzj Efl F3� °z� d O �K C) w 1- H I w 0) 1r %D HCHcnC�,-cn CAH xH2,trJx�w H- t�cn y�aozro4 cnOOH��yC�t+4 cz z:P0 1-3 W to HZHztr1 C��t/cntsidOcnzcn tr1 HG',4 zHa taro n H cnHtrl xxoHz- H :P' tl F =J bdy}"IO�OH:DoG)7�d0 tr1aHH0 WOOcn %oxHcr���►bDe OroHC 6^H- H�mz►4xtrJ x �Www rAJ0 1-3��x�txrJ n HOxX trim t=J01-Izt�iOt=1HN dxJO z0H�'Gi tH-I0%wHzzM0� ro%r�HH0 pi W�00� d 0H trJcn zCn HD'pi C H :4 til It H 'zJ0edH O ta ON wHis ON HH �t0ro 0til H0 zc%ro t2i0H0b� y0='z°zda rix �° .z t1i z.` H04 HH ) � ca "DN En x ci ro H tidH HICO cl S t=i � 1140 1 In �sJ d W z G� H z trJ tij En Cn 0 W H H tv H w n :0 O W Z n D 3 m n m w CA CA Z to K O a) —� >> 7 Z m MCD D Ci OOKD C TI 7 D Z (n Z Dzm m 0 mo O -n0< �mm ?om p O -n 0 Z %U _ D fTl Z O m D0 r =o D O N 29 0 DZ�O �m0D� m � W r" o—-n Cn o= v� D ��0�Z DO CD — Z_ U m o a° Z zN I D — O :0 70Z v ZC ZO ON cn OM 0 0 •Z-� o Z O �m Z ro- 0--I p, O (n -n u n om N (n z 0 Uj 0 0 PW SHEET Z OF !c SHEETS AREA= 10.94 ACRES GROSS NO. OF LOTS = 102 & LDT5 X,Y,Z TRACT NO. 13500 IN THE UNINCORPORATED TERRITORY OF SAN BERNARDINO COUNTY STATE OF CALIFORNIA BEING A C7U517IVIyION OF LOT4 11 2 AND 3 OF TRACT 125S 1-10 AS tiHOWN ON A MAP RECORDED IN BOOK 180, PAQEh (00 THROUGH IOZ INCLU571VE OF MAP 130OK5 IN THE OFFICE OF THE COUNTY RECORDER OF 5AN BERNARDIND COUNTY yTATE OF CALIFORNIA. CROSBY AND ASSOCIATES INC. JAMES E. CROSBY R. C. E. J3557 { _ Flo S .4 n/ 4 -4 T. /�ol A,VA DEL �►,sri,�/D 1 �__--__ _ - - — \ - / - � �� . `i. �. .:>�t%. •' <� -� '�3- •� ,-� � 1• I � / � 94 / 8 , � �i I � . ♦Sp � Lam, r � � 5. t7CALE * I" = 5001 io IX -1 AILIE _jy AV U EAS E,e7ENr�- ✓OC.BL � ^/ ' � �/R ✓E � L i�vE � SSS 8 To T,yE Cor/NryOFs�' /.75 35�� 0 _T Z 5, R vJ PUBL/C i2�� - i/NO FaR • RRE JQGAgLt BE �NRD��D y �p \ / W'/4 G J R �i E G °� > I i I,va y 4 �o TR. 13 2 4 9 covN �-� ,of/�G/GN5T B�-/i 38. O.R. t 1Z0.OD_ �C&INTY aF s p�NiY Id�Csf��✓/��- 1 M.B. me/91-9b c . ��fz +, ` ; 0 p�DL/c RDAD� pURpt)5Es --- ,` ` F� vL3L/G UllL 5-0/9423 9RTe Ll • } t � ( o _t Ld I m � a } a I o z 0 co i I I i2 7 ^ _ ,3 /8 %0 o 54 Q J / ^/(f? L\✓ Lipo 00 1RR�OCsBcE E3 \0 / � N � I rp Ti•iC c J OF 'SAN :9E s N� /��` 0 qI I FOR Pv�Lr� CDuti �`� , \� A `� /'� r,l f �� \. %jQ,L1 % �0 �v�Gic'N 092_70 OR ^ .oE 4 /V5 � / r;/n� / ��.. \ ! ,B I� / \`L� ►��'� �\ M. a /7719- 43 � 7-R,4c r TiPA l,4PEttxSddC� 5, "A/ gbej✓4"1A/o 7-0THE CGUNry o` / I iyic�rwAr TR / 324 I 1 / ANO Ur/L/ TY Pd(o05E3 l� / /'1Q 19�i/l7- 22 !Hist �0 8s-/bl24S D.R/ ��� / \� 'TRACT No.12581- 60/ ? Tf? A C T /i/O. • _ M. 6 249 � _,_ / M•o. lai�2i-23 � \ I Z8 ,4 ��— '� �e_� MB 17877-r31v �LYTON VRIVE \ I TRACT 1'5249 2 �� ` 7WAC 7- / r * f a —/ 7 10\ TRACT NO. 13249 - 5 180�a q5M. B. / TRACT 13249 3 � <`/ \ a 9 _ _ M. B. 198 45- 53 �'� ` _ �.i _ -77 ib M. 5 199 /119-25 - TR ACT /1/0. 1 lz3ei-/Z M. B. 13017r7-54 - - 5� � G) Ly LINE R. 5. 58�q 4sps � FE�TOn/ . 1'7L/ I PEY 71-1 A./ (I� DRIVE y 3,1/0 FOR 5A515 OF BEARINGS, MONUMENT NOTES, LEGEND, AND SWEET INDEX MAP - SHEET NO. 3 1�7QI wl;jA zrz z - -- - -I-I- -4-40 mJmCn.PwNa+•- zzzzzzzz W wNM4b.UM AUIU1wCnwwND -H N w N A A N O O z NOmN(D1DC:1E G�, ■ ■ II II II L t mmzzmxzm oEnf H ornrnrnrnl-moa 6O*W,wI-0J*0ZO OtImawwoom mr LA n O 33 C N N � � m a Z trn 0000000 Q)CnAwN►••- tD m A CD No�cn0CD WONNWCnm EDOwmNNr- .A O w 0 0 w D VOII .wU1to0 II II II C ONNVCnAD 000a w0 • H 000000c 00000ow r- 0 w rt).D6 w m rn A�-mUlmmz AAwwOA-4 mNOWWO2 Ln ft) Ns -+(]1 NOVNmm-� NOti+ mmNZ CnOLTi mwLn z 1A r*1 r*1 .4 0 z (�1.5D' --o /� ro -J r m --o 4- a a 03 v_ o m 6Q v * ��aHa r�H�Ha H \ I� ��.w �tx=i`Oo0m S ftjCC�u o iz H d _ H H H H ��C0 H H Ny CZ� H0 rSSC3 z cn OI � tzj -xi cn � �Pd H Cf) o �Mrb M� z Cnd�z ri d H txj d H C7 H p 1_ r o�y o z�0 a G � c tzi d �-j c-1 txj z H a d >- -1> bd Z• H < -4 P m Z S— D— S D S W H W H Ul -1 H Ln H A n a A z�oz ab b � O�.otZrJb a, v LTJ 00 Cn 4- M 00 En dy�P 00 t=J F- En M��Pd J C 1 rl z�zd C� Fd nM 0�-J z rr r - Cd r 70 rm c Cp �tj ��z� m �0 m 00 0 �; ���LN --i 7° r, r- �- �ZM;d 3k.o y-3��H a �0 C-) ��� � �� �, o 1.11 z Z�t�� a 'TJ O trJ H U � En tzf �a H W H = 7ca m r" LTJ O tTJ U) 0 t-1 Zia H h - A H t d H r�£lett� bdO H3xEn A rrra ZF Hz Z --j !2: o x LTJ r '=J ;d 0 F''zi N Z U H 0 F-1 A F -3 Z a 003 H zLtTIL i] mss t7t�iF,tz�i 0£rQtxj ra LP rA� �' p s= v m 0000 P H z 000 'TJ 0 0 -,'T1 r-- o v -I _ r N W \ �� v � r n 70 70 r- z � z -" pi rn c 3 r7 In H H o H �p %-cH n m a Z� r m 'd za o "'d 'd n ZC m a m n z W 6' u G= m o D � Z C rri D m z v LP 7t1 Din O � v a rT' v v H H n H �'H F zrz z - -- - -I-I- -4-40 mJmCn.PwNa+•- zzzzzzzz W wNM4b.UM AUIU1wCnwwND -H N w N A A N O O z NOmN(D1DC:1E G�, ■ ■ II II II L t mmzzmxzm oEnf H ornrnrnrnl-moa 6O*W,wI-0J*0ZO OtImawwoom mr LA n O 33 C N N � � m a Z trn 0000000 Q)CnAwN►••- tD m A CD No�cn0CD WONNWCnm EDOwmNNr- .A O w 0 0 w D VOII .wU1to0 II II II C ONNVCnAD 000a w0 • H 000000c 00000ow r- 0 w rt).D6 w m rn A�-mUlmmz AAwwOA-4 mNOWWO2 Ln ft) Ns -+(]1 NOVNmm-� NOti+ mmNZ CnOLTi mwLn z 1A r*1 r*1 .4 0 z (�1.5D' --o /� ro -J r m --o 4- a a 03 v_ o m 6Q \ {� HOZ -o • tipsy ~ • ti`:'• � ., f• ••� Ey T4 ~ i-:0-00 • ,•M V• .'� to 00 •;A aJ N3�0 pal v * % 0 a \ I� ��.w Ls, a S O O ;Cj _ • mm _ H H H H H H H H Ny -n 04 --j Ls� rSSC3 z C=j _TJ �? PO Z � Z :� Z ,'zi Z �� r LA o r, r m�� M� z s m ri d H d H d H C7 H p 1_ r � z o o r'n ra- — _ a G � N x A rTi C) �-j c-1 ►-" C) rQ 0 z 7v r,, -,m r A � � z � r a ,a H < -4 P m Z S— D— S D S W H W H Ul -1 H Ln H A n a A '' i m —I m x`s' tr a, v LTJ 00 Cn 4- M 00 En 00 til I --+ M 00 t=J F- En a J C 1 rl --IZ D "' M j0 z rr r u+ J -P r 70 rm c Cp CP r�*1 Z Si o ;�, t_ m �0 m 00 0 �; ���LN --i 7° r, r- �- z Z z '" X �0 C-) ��� � �� �, o :5 ;m � = s -+ �a H a H �a H W H = 7ca m r" -n !'4 . V/ Zia H h - A H t d H H - i Z r c r A rrra S M yS --j !2: N Z Z F''zi �7q D A Z �'cp a 003 N mss N Oo ra LP rA� �' p s= �a o D m --c '=J w 0 U.) 'TJ 000 'TJ 0 0 -,'T1 r-- o v -I _ S N W \ �� r n 70 70 r- z z -" pi rn o � In H H o H �p %-cH m a Z� rn n m 'd 'b o "'d 'd n ZC m a m n z W 6' u G= m np D D z n • = ~pF J D m z v 7t1 Din O � rT' a H H n H �'H � a C:) -n � N . -° nam rnO o H x H x x O rr v in 0 o00 � o aoa 0� h (n S � O F-3 -U-I �7arn - - �� Gz, ma rn Cl a D ram :pv= �o -n �' N m `p o z 3 Z v A z z - i z L71 Lr m 0 rn -4 0 o a� o a� - z D cn r t-' � r ci .. p z C7 r rn'T' c :;j --4 A -' o c z Z� W o• r -d A �� ^' n rri --r "< 70 o O b� mov r' �- z o W _ m a Z " Zv -4 rnW m m a r- r -m w w w m 'T' LS � t_r '' • m tP= = = s �rrl ; i Z Z � a Z m= r= o tbrJ Pd m r'N LbTJ ib -rni r r- rri rri rA— 1 - I 03 rri C z n a 03 -4 m ks r •-4 m rc*rn =s z m z -<� mous n H rrirri \ {� HOZ -o • tipsy ~ • ti`:'• � ., f• ••� Ey T4 ~ i-:0-00 • ,•M V• .'� to 00 •;A aJ N3�0 pal UN tQ OO �'0 P-3 o tmIm o h \ I� ��.w Ls, a S GM O ;Cj _ • mm _ o ti, o ODM ,• -•i CP n �6.• '!� � CP - SCALE: irr= 80' Ul �j ul1" 'j• 'O ALA � ul � •• �� N0 Q � � v t,4 l71 N W M aE ,titi O ��,3d b r � Sao 0 \ \F A Au .4 z n N O o � r r - V I rri 0 � LD u 25' -Lo -7 NN �J k d�l /.33 cp Z cp -V ?o s < S GM O ;Cj _ • mm _ o ti, o ODM ,• -•i CP n rn z 7C1 '" LA :5 z J ou _ m m Lp � � z CA D T A N rrn 11 n b m �03 G 79 - CW Lp iy m tr a, v o�o z N (A D "' M j0 z r 70 rm ryl 2-1 -i Ln Z m D A LA W 7o Z r o C:7 z z '" X 0 �C)z d�l /.33 O ;Cj _ • mm ODM ,• -•i .n LA O•�O CA D T 11 n b N (A -i Ln LA W X �C)z Z N O/ V/ Zia r C Cp m D AU", Z , z mss z_ a o o Z z t� CD (n D 0 s= Dn D D m C, Cl) 0 m n np D D z n • r<o oma m m z v 7t1 Din O � 'T1 O 2 C- -IQ C) 0 2 • 103 O m�N— O r (n S � O _ z m z o Z cn OJ D D rrlTTC) _. D Z()I N m `p 3 On 0 CD rn 0 rn 70 0 -� Z 0o 'n z D O M z C7 p Z� rn �� 0 70 o O U1 m a Z 29 Z d�l /.33 I ry .: -i - --1-, -4 H -r -4 -I -I -a -4 -I -1 -i � -1 -4 --1 -i -1 -+ --4 O ��1 rho m / `o D m m v+u,_pw�y ty W W W V7 W N NNNNO_p�tr-1� w N— ON zzaZzzzzz�zzZZzzzZZZ�z a -"� �/ / Atiyy�a♦i� �� F O N •►a o b„ ^' .G b` N •�A O �j1 -P N •% .61 A N m = j� J`:\ •�V' ` �y� ul N C:l 7q C It u o o o o° o a X 07 a e o e o 0 o m o\ OY O Q rnw�7 ���NWOu, WO lNj1� N 0 � Lw L!•P �'IV 'Com N C :.`••. •.,,\ t^ .J 7CI a Z w "'pwoNWAo p WoN(auoV,AoW- C ~ N \ f.•''' /"{: �C�, b6\3io\S�c�'''7••, ' ii •�� __1 _� - fl�.o✓�o�i+�-,ow��o"moPv+ u� Z x Lid C% ti s \9.•:, r; "z��'�Ri�m►�1�r*1vmr*,m O m rn au ■TI o A p - !'0 cry v, o a �C WW6Zn�goput'" S o rn woowow000�� -c Ao : ,pm W ->J C7;' �� \ 2 �� 14 mm W it 'AIRUZ r%3 LD 44.01 X r \ .4 lb q tip ✓ i .I '� 6�'4♦ ti� 1,iij Rte. �' vs° - 3 dZ � Z •• •. 00 r" �� !,;• ., ":;, irn Z ;s N D2°2205' DI.. W �O .yS,• .S?qey 2 `v♦. ���� C co) cz, O Q S 9 Z • dZ ti ' Q q� 0� \ CSS./% •''.. v tis sr, 9, ♦ o� Sj _ 9• / >4 F 0 �w o )i sS ,� �� gym♦ �' �Z • �? ss -� /til+\o, ? �,� "'� •Q : \ � °> n S qe G Z � •' � r �' �s/iL31 �� � .Old Vr .. -«. •`• • r�'y Doi �o� 4 �'.�j• 9, e �A1! qfl c�5. •�::� •: - tiy3� 2 6n SS 0 �cv� � F �riti •'�.;'' t; w O oy s�364 X0,4 tiS �o-qB� ,plb �� dZ q.sso, tso ' �•o) lt-J �? So�d•�a N 4AP 0 rn r' �q a cn'n • 0 3 B 0 00 , i. 6 ��ti �' dZ S6 Jo • 2 2���' dol Z�? ��`, 4' 6s SS . Q) �♦ �0 ,yS 6`S N S Lit F o d OF, • 6� N NO2 • S8 . ��' k2' coq 4B, HBc^ ,yea �, ,L :Y� j- oj, q6 ,L `�6� v . O y M „6 del 2CP oo ��j6s 6 �� \ p N �S•, �d 0� �O Z t0 -4d� 4,Z • coq ?6 �2 • 2 6s vss/, qa. .� av S6 s N F V ♦w •� v' o rDn CM) cl)0clo Co 4 N LM CA O a o . . a O _N6-bR1W{aM WCDlUu+r- Ln Op CA) oo-a ry tr W UI 10 N �pNVCfl-t�-M �voC11r••.nO 0 0 0 0 0 o H p00000a - - --in .o•NAWl,r MJm(flQINZ v-JWCA) O-jG7 G-N(AWmN-4 W CD Ln N � N r•` in m1 -z ♦� o o r'q 2� of c�♦'R9, ?l /♦S Z t a� Ire �, O� yr d 2 q, Sj. 1.?o F O ��� Cq�' Vol ,y S N JS. old �`'' t,,�0 A C.t� off' 0°l .I N o tiZ • ��O Z �F ms's , ♦y, �0 lb. `' sq so W �' �'�'� ``" o ' o w '� I z `ov 2� ' -2do'o. 9B, �' d2 s • .. 'Q d of S �+ Cr`� SO O coq ,LV ' dZ _ /RI v� Gj� �6 `SO old` 1 '= P 0,- Sj . '' 00 Sj, F �� ° ;914 2 JSo • d GE J IV Z Ol v 00 L 6` 0 w Q u� I 'b 6) S� q �� • 1G`' 00 't'� v'R i Oo . •0�' d rn �60 ?9.g9ry Qs Vol '1'� 6`6` N Js F v � s, q.to .14 1> 02dc�`' op , s• �--- 40.24' b% of ,� N JS, d "Ydam. a I� Off' �a1 dq so o `N 05°31'03"W sq So—I O. M •00 �E • 0 2 00 Dy .j! d�� �� . F o o�d J�. .14 0� 'Ory ff' •cg `9, v �' �"'v ss F �� �� o,�d �O LY o v+ 00 'OOi 6l[♦ q S, �q ' d2 �6 `SO . C� / ♦yti ►r 2 6.EZN o •• W d J IQ y :� n p , 0 N S1 cy / � M .,� .% � (,� 1 Oo , O O CSI c�9 -{ `�y • S S .Q C� L �ti ��, �1 o a N tel/ O O� LA d�� ' OO , •P �ti S6 , o . Z �'G •��+ �'"'S. c�9 Sj o�'�o,°' ' N 02°Z2'37"M! !08.37' w �0 tis ss JsF ° y '0 oopgy p o M•00,0 s• W y 610. oo'o�� �� ,�y17.ZD' 24.67' 24.67' q� •sop • v W �• ` N s8 \ oo c�9 o o� �� �, V 24.67 ' T29 Tho tis 66 � js F oiA � ��♦ 1 9 0 0 z z z z q. . S /° b� • .;i p0 .0 0 �F c'9 �.•' , m m rn vm m z .�'S O.. N bar q o0 �6'� �=� rum W� �� m tS. d .� yG'` •�2 So"�� • ,+ -! a i7 1 I- ♦�y°�1, i �� v aJ 1, 4` o �J V o V Ln VI °' F oo ,��\ ` �i.2 c� y,�' .. •'; %}` oo -p ' DE •EZN �r;•�p4 w ?0 d ru �' �� m W ri o N ru o o♦ ,. N tib /q .. . Cp µ 0 6��• m m rti m 0 9d y�;4 .. v e♦�' MZt° N 24.59' 24.67 24.6724-67 24.00' o N.020 22' 37"IN 73,34' .-•f;, • �� ��� oil 2e's NO2'22 37•W -I tiN O IV a Ul N 20 8 33 E _ /H%y ,4 •.� pb . � 1� -e-Sol r� �wY DDNTRp� LIVE4 I. , L1, °�Z N 2 9� � 22 2F -Y► led, .s o o_ w F Lyl Ln rot Ul �v� w -a � LP N ul C d SEE. SHEET N0. 5 wm 9 j o s o d ly6 .O„ F 6 o ' N \R ti 300 hi LP LP �S O z r Z ch 0rn rn 0 D rn In 0-0 -p ci: "77 N ci b, o rn N N RO c1 r w O N 0 N ^ x mom Z N O D ,a (f) Z a cn- o s -� " = m zba D C z ass Z o ooz n ro �0 O C-) rn N N � m �Zz CA C) r1l n omm-n M z7� O D D -n -� O L • 'a Zj • m 0 N •� (� S Ln O o (�l Z o Z 6 z U) CA D � mDZ o ED o - rn cb� o CD mz 0> � 0 Z m ci c 'C1 Z z� 0 m n 0 v rnrn C Ln 70 Q Z Ln SCALE: 1 11 2 401 n H r� 40 0) o. ti a • .a ti n1 v 015, rl o o r - �' u rU � p m � a ru vm V 0 . L ca u �. Ln A W w LD 11 1 LP LP �S O z r Z ch 0rn rn 0 D rn In 0-0 -p ci: "77 N ci b, o rn N N RO c1 r w O N 0 N ^ x mom Z N O D ,a (f) Z a cn- o s -� " = m zba D C z ass Z o ooz n ro �0 O C-) rn N N � m �Zz CA C) r1l n omm-n M z7� O D D -n -� O L • 'a Zj • m 0 N •� (� S Ln O o (�l Z o Z 6 z U) CA D � mDZ o ED o - rn cb� o CD mz 0> � 0 Z m ci c 'C1 Z z� 0 m n 0 v rnrn C Ln 70 Q Z Ln SCALE: 1 11 2 401 m mo iii rn v> 4 D z vo mm vm X N . Z 0 C rn -z Cl) 4 = z mo z cn b/ -1 --1 -4;j '� -1-1-1 -1 -1 -I -1-I N�6—_Q Lp•PW^�ulOGrvlaulNo-a•J►?7J• zzzz'- z LM4. p�� NviN-P�NL"'j0 CA� �m-N•iJ W Oo C a Wo s e e o 0 0 p a o O 0 0 0 O m �NtAJO�u�.lo -N �N�WOptliWtTNo�llli�LrQL" r -i � NZ 0 H CO NNNN——u+•�Ny�pWVlEo.aS•P• S =+-joor,omu: P�''i'O''c-`�orA �000006`0�1 N L4 -% Z LA O tArn O r' Z m ;X' ;oma U �•i� ti ti _ a O z4 z?. N .� �� � ���/Q po • Zg S/ N ,.4 w 6S V N �?OS 9 SS „F �n C-3 C-) ,Z) -4 W • o 1a co 0 0 . 0 OpNpWWr- NoWOD Cp W En p N V M Wo0(7l> o�00C - - -Cl) ccooCAm 6' -J W GZy N N Cll -1 N r+ tU Nd VIU W Ul Co Z n C s w Lh rn rn -I O OZ 04 �y 9. �9. F 2 BV ?R u N N ! o�C, 19 IY6>. \I-- J 6 o SSSS. d2 a\w v \S9 �,o F O oo'L~ Aly -o T19 d2�'6 3 oso dS F 0\��00'1 3\F A ti 4Q >O Ati /b.dZ ti� �9, 99. O t2 6Q9��6 'A a\ . d N F 6S c'6, ti ti ti 6` So, F o F ti ti ^ F ��ti N o 25 . Ni o cn 0 %,ti►°7,1`1 SEE SHEtT NO. 6 Ir - o N° co Nu \ 11 m LA LO I - Ln LDf;- SCALE: I"= 40' � v Qp V_ o � row � CA D .. ,J' �\� •� �, o cel . • ,�� , �o N2. o 00, 2. N (� W o N W O Ln N �?OS 9 SS „F �n C-3 C-) ,Z) -4 W • o 1a co 0 0 . 0 OpNpWWr- NoWOD Cp W En p N V M Wo0(7l> o�00C - - -Cl) ccooCAm 6' -J W GZy N N Cll -1 N r+ tU Nd VIU W Ul Co Z n C s w Lh rn rn -I O OZ 04 �y 9. �9. F 2 BV ?R u N N ! o�C, 19 IY6>. \I-- J 6 o SSSS. d2 a\w v \S9 �,o F O oo'L~ Aly -o T19 d2�'6 3 oso dS F 0\��00'1 3\F A ti 4Q >O Ati /b.dZ ti� �9, 99. O t2 6Q9��6 'A a\ . d N F 6S c'6, ti ti ti 6` So, F o F ti ti ^ F ��ti N o 25 . Ni o cn 0 %,ti►°7,1`1 SEE SHEtT NO. 6 Ir - o N° co Nu \ 11 m LA LO I - Ln LDf;- SCALE: I"= 40' ac%35 rnrn D rn � row � CA D M n 6"41. m o N (� Po O Ln UN n o m Z :{ O o — D�� N (n Z—a "< C rn m D Zav A�< C z ass Z O z z C) 0 W.Mi C7�7ppr Z D 0 Do� D N N --irn ".� rn ozZ Cl) v �sw Z<o "4 Rl Ci o m -n m %n o O _ Ls D n L �� 0 O 0 D m ON�ul — m Z -' m Cl) C)i o D n m� _Z > Z ()I o o0 � W CO n:E rnz m O oo Z Z:D � O � m3 Z 0 I�'I z -mac m 0 0 7D 0 W Ln �v Z . z -C ac%35 17) m rn Gi m rn vn Z ,v 0 N mm vG) X0 �x DO � C mm rn� CI) = Z M 4 -4 Z ch nnc7 Z C –� rn cn • �o +(o o u G ..v soo r a U" L" ra o%im . •o 00 N C:, 00 'IC r P N d• O ilk A N = rn fu fu Q CPM WO Z •� I 0 v 0 m O ;a_ N12.29'24"W J mrn T:I_ �- – � I \> z E \� 0 ZZ� of 14.67' 0 M N f-3 C', C o w -4 '0 -1 7O " O -o 25" r o 00 o m 25 , 2 o mr W N- zazzzzzzzzzz SIN N --NN GAN e�oy. . va, C o e Gp o p o e p Cc�O�r�J �LnLM JO�wpNN OW SEE SHEtT No. Cu 106'SZ1 M.90,9ZoL1 N ! 'LZ'� _ — ry uleF .IZ o9Z N ��l0°2l+ _ �/Z° 3 � R� w ► � N (J -Z-' vv y z W .g�►'�Ibl M.,00 ZZ N b 4\� v rn z 6j N N Q1 12 ..c�u I' °' N -' . N � .y4'Lb 00'tf� m 9'24"W — M°bt.6letl IV a 61.50' °� a o J 1 _o11 ..00 a•b oZZ N �_ M „OO.Ob oZZ N m � a N r ZQl �' J ; 6, • vr,QZ-954 J Q1Z'4L yM •OO ,O6beZ7,N61 z 0i0'hZ ` a T9u1'o141 �'^' 4L'9°1 .L9VZ L9 -V'2 N12'29 00'bt L9'02 L9'V2 0- '24 0 0•, .ZZ N 2.00'VZ 61.50' ,gcM •.0 00' VZ bZL9z N 'Z rn ° J J o a9VZ 6I wN_ 00'bZL9'V2 L9z 0 13, z m ro Z rn ' mJ No N12'29o z b` 4W Ol nO Im 01 ' I` rnwn z 0) JO - LsN NO OO ri �- Z ro 61 . Jo 0 N0 CcTOoo -�-- .D oom O I 31 N m .I0'bZ m �o0 o0 mo o m o O N 5 m omoo o o r10OTVZ m m 6- 8°)'vz W S Ell 00'-bZ 9L Z �l0'1rZ 8�J'b7 ,Mr,00�1 of�N �L0)'b7 .00'VZ Ob'l. .69 -VZ L°J•�Z ,yL'9V6 �.- ' -Z LO) *Z Lv1'1'Z 9i L°1'b .00172 nZ £L M„OO,OV.ZZN ��' ,12'861 M..D0.0•boZZ N r r� 6 IT L6' yd9 M.,8E,6L.9ZN c7531zv - 21tl1(1�IH3� -NDN oo'ov5E= � L6'gvV M.,B£.tiy.9ZN Lrb NOIA3d 00' 009£=d .. LV•'b06 a 304.5Z 2 5=1 8V �=v 00'099£=d 906=� ZL E5"1 EZ 1-6'9VV M.,B£.��. IZ 1.1 JW c Ord? O N N v m p N OLn n Ln ^v jr- 0 1z.. ro :m A m o c -v Do C A \ c a 00 a z m o b�voLp / W s z wo c 0 z> Cl) O ;a_ N12.29'24"W J mrn ' j d 61.50'ZZ N m -1 w o 25" N12 o 00 o 25 , 2 o a 61. 0 ' o d2 r- I� m z v O a .41 o CA rn C •N ° N12'29 24- W 61.50' V Z L71Ili to C ,5L'4Z o o a — rU �M4 ,gZabZN o v, wrn o 1' w I 11om m N12'29'24"W v W ro 61 r Nru V/ ED Z00 A 61. 50 ' m s 0 �, A N rn y z W .g�►'�Ibl M.,00 ZZ N b 4\� v rn z 6j N N Q1 12 ..c�u I' °' N -' . N � .y4'Lb 00'tf� m 9'24"W — M°bt.6letl IV a 61.50' °� a o J 1 _o11 ..00 a•b oZZ N �_ M „OO.Ob oZZ N m � a N r ZQl �' J ; 6, • vr,QZ-954 J Q1Z'4L yM •OO ,O6beZ7,N61 z 0i0'hZ ` a T9u1'o141 �'^' 4L'9°1 .L9VZ L9 -V'2 N12'29 00'bt L9'02 L9'V2 0- '24 0 0•, .ZZ N 2.00'VZ 61.50' ,gcM •.0 00' VZ bZL9z N 'Z rn ° J J o a9VZ 6I wN_ 00'bZL9'V2 L9z 0 13, z m ro Z rn ' mJ No N12'29o z b` 4W Ol nO Im 01 ' I` rnwn z 0) JO - LsN NO OO ri �- Z ro 61 . Jo 0 N0 CcTOoo -�-- .D oom O I 31 N m .I0'bZ m �o0 o0 mo o m o O N 5 m omoo o o r10OTVZ m m 6- 8°)'vz W S Ell 00'-bZ 9L Z �l0'1rZ 8�J'b7 ,Mr,00�1 of�N �L0)'b7 .00'VZ Ob'l. .69 -VZ L°J•�Z ,yL'9V6 �.- ' -Z LO) *Z Lv1'1'Z 9i L°1'b .00172 nZ £L M„OO,OV.ZZN ��' ,12'861 M..D0.0•boZZ N r r� 6 IT L6' yd9 M.,8E,6L.9ZN c7531zv - 21tl1(1�IH3� -NDN oo'ov5E= � L6'gvV M.,B£.tiy.9ZN Lrb NOIA3d 00' 009£=d .. LV•'b06 a 304.5Z 2 5=1 8V �=v 00'099£=d 906=� ZL E5"1 EZ 1-6'9VV M.,B£.��. IZ 1.1 JW c Ord? O N N v m p N OLn n Ln ^v jr- 0 1z.. ro :m A m o c -v Do C A \ c a 00 a z m o b�voLp / W s z wo c 0 SC,4 100 z> Cl) O ;a_ mrn rnn 0 D t-' O G` 0.0 A: -bb 0 -q N n o m C MN IN ^ r c o v, 11om Z X � 0 D ,� N V/ ED Z00 •� v 0 rn rn D Ama C z ,p Z O Zpz Z 0o 0 Cn �7�p- ( ) Zpro Do� D --i rnNN C) �J v /m� �./ / n r z o--� r*1 A n 0 D n C- ' a -� 0 0 D0 � O r m - Cl) Ul mZ=z� oZ_D C) ms > Z 01 C:) CD m O W rn Z o o > 0� > 0 3j v ,^ rn C � 0 Z Fri r2 0 0 7 079 W na Z Ln pq Z -� SC,4 100